o-charts

Vektorsjökort för OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


Användarvillkor för oeSENC Sjökort

Installation av sjökorten

Om enheten (PC/Platta/Mobil) du skall installera dina sjökort på är ansluten till Internet så följ instruktionerna i Ladda hem sjökort med Internetanslutning.

Om datorn du skall installera dina sjökort på inte är ansluten till Internet så följ instruktionerna i Ladda hem sjökort utan Internetanslutning.

För att installera sjökort på en Android följ instruktionerna i Ladda hem sjökort med Internetanslutning.

Ladda hem sjökort med Internetanslutning

USB nyckel-dongel med internetanslutning

 1. Ladda hem och installera oeSENC plugin (För OpenCPN version 5.0 eller senare). Om du redan har oeSENC plugin installerad kontrollera att det är senaste versionen.

 2. Öppna OpenCPN, Användarinställningar → Plugins → oeSENC och aktivera pluginen.

 3. Om du inte tidigare köpt sjökortslicens så besök o-charts shop och köp licens för de set av sjökort du är intresserad av. Om du inte redan har en inloggning så skapa en ny. Kom ihåg inloggningsdata, (mejl och lösenord) du kommer att behöva dem igen när du laddar ned sjökorten från OpenCPN.

 4. Avsluta OpenCPN. Sätt in dongeln i ett ledigt USB-uttag och starta OpenCPN.

 5. Öppna OpenCPN Användarinställningar → Sjökort → fliken oeSENC Sjökort, använd piltangenterna om fliken inte syns, och klicka på Uppdatera listan. Kontrollera att det “System namn” som listas gäller för dongeln.

 6. Logga in till O-Charts webhandel med dina användardata.

 7. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla köpta licenser till din enhet, förbereda (kryptera) och ladda ned korten. Är filerna stora kan förberedelsen på O-Charts server ta lite tid. I det fallet kommer du att få valet att vänta, ibland flera gånger, eller återkomma till pluginen senare.

 8. Du får alltid ett mejl när förberedelsen är klar för din dongel och nedladdningen kan börja. Mejlet med länken kan du radera när du vill. Den behövs normalt inte för denna installationsmetod.

Internetansluten Windows/Mac/Linux

 1. Ladda hem och installera oeSENC plugin (För OpenCPN version 5.0 eller senare). Om du redan har oeSENC plugin installerad kontrollera att det är senaste versionen.

 2. Öppna OpenCPN, Användarinställningar → Plugins → oeSENC och aktivera den.

 3. Om du inte tidigare köpt sjökortslicens så besök o-charts shop och köp licens för de set av sjökort du är intresserad av. Om du inte redan har en inloggning så skapa en ny. Kom ihåg inloggningsdata. (mejl och lösenord) Du kommer att behöva dem igen när du laddar ned sjökorten från OpenCPN.

 4. Öppna OpenCPN Användarinställningar → Sjökort → fliken oeSENC Sjökort och klicka på Uppdatera listan. Använd piltangenterna om fliken inte syns.

 5. Logga in till o-charts shop med dina användardata.

 6. Har du tidigare köpt sjökort via oeSENC-plugin så visas tidigare enhetsnamn. Välj det system Id som motsvarar aktuell dator om det finns. I annat fall skall du nu välja Nytt system ID</em0> och ange ett passande namn för aktuell enhet. Minst 3 och max 15 tecken. Endast bokstäver eller siffror. Inga symboler, tecken eller mellanslag. Har du tidigare installerat andra oeSENC kort på aktuell enhet väljer du motsvarande *System ID.. Skulle du välja fel System ID kan du fortfarande ladda hem korten men de kommer inte kunna visas. Om du skall installera ditt kort-set på ett andra system eller om du har ominstallerat operativsystemet måste du välja ett nytt Systemnamn. Varje licens kan maximalt användas på två olika enheter.

 7. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla köpta licenser till din enhet, förbereda (kryptera) och ladda ned korten. Är filerna stora kan förberedelsen på O-Charts server ta lite tid. I det fallet kommer du att få valet att vänta, ibland flera gånger, eller återkomma till pluginen senare.

 8. Du får alltid ett mejl med en länk till nedladdning när förberedelsen är klar och nedladdningen kan börja. När mejlet har kommit går du tillbaks till Användarinställningar→Sjökort→Fliken oeSENC sjökort igen och startar nedladdningen därifrån. Du behöver alltså inte använda länken i mejlet utan startar istället nedladdning från din enhet om det inte redan pågår. Mejlet med länken kan du radera när du vill. Den behövs normalt inte för denna installationsmetod.</ol>

  Du kan också titta på dessa videosjälvstudier. Kontrollera om undertexter för ditt språk är tillgängligt i inställningar:

  Hur man installerar oeSENC-kort för OpenCPN (Windows)

  Hur man installerar oeSENC-kort för OpenCPN (Ubuntu)

Android med internetanslutning

 1. Installera OpenCPN 1.0.13 (eller senare) för Android minst version 4.4 från Play Store. Kontrollera att du laddar ned den officiella OpenCPN appen. Utgiven av Dave Register.

 2. Installera sedan oeSENC plugin för OpenCPN från Play Store.

 3. Om du inte tidigare köpt sjökortslicens så besök o-charts shop och köp licens för de set av sjökort du är intresserad av. Om du inte redan har en inloggning så skapa en ny. Kom ihåg inloggningsdata, (mejl och lösenord) du kommer att behöva dem igen när du laddar ned sjökorten från OpenCPN. Ignorera det här steget om du redan har köpt licens för dina sjökort.

 4. Öppna OpenCPN Användarinställningar → Sjökort → fliken oeSENC Sjökort och klicka på Uppdatera listan. Använd de blå piltangenterna om fliken inte syns.

 5. Följ instruktionerna på skärmen för att koppla köpta licenser till din enhet, förbereda (kryptera) och ladda ned korten. Är filerna stora kan förberedelsen på O-Charts server ta lite tid. I det fallet kommer du att få valet att vänta, ibland flera gånger, eller återkomma till pluginen senare. Om inga sjökort är tillgängliga för installation har du troligen redan installerat två utgåvor av aktuell licens.

 6. Du får alltid ett mejl med en länk till nedladdning när förberedelsen är klar och nedladdningen kan börja. Mejlet med länken kan du radera när du vill. Den behövs normalt inte för denna installationsmetod.

Uppdatering av sjökort med internetanslutning

Du bör besöka Användarinställningar → Sjökort → fliken oeSENC Sjökort och klicka på Uppdatera listan från tid till annan för att se om det finns en ny uppdatering. Välj i så fall att installera valda sjökort. En uppdatering är alltid helt fristående och innehållet alla filer som behövs, oroa dig alltså inte om mellanliggande uppdateringar du kanske har missat att installera.

Ladda hem sjökort utan Internetanslutning

USB nyckel-dongel utan internetanslutning

Hämta senaste oeSENC plugin och installera den på mål-PCn. (Kräver OpenCPN 5.0 eller senare.) Om du redan har oeSENC plugin installerad kontrollera att det är senaste versionen.

 1. Avsluta OpenCPN. Sätt in dongeln i ett ledigt USB-uttag och starta OpenCPN.

 2. Öppna OpenCPN, Användarinställningar → Plugins → oeSENC och aktivera pluginen. Öppna oeSENC_pi “Inställningar” och skapa ett USB nyckeldongel System ID-fil (Fingerprint). När filen är skapad visas ett meddelande om var den har sparats. För Windows och MacOS skapas också en kopia på skrivbordet. I Linux sparas filen i ~/.opencpn folder.

 3. Kopiera Fingerprint / Id- filen till ex. vis en Usb-sticka och anslut den till en PC med Internet.

 4. Besök o-charts shop och köp licenser för de sjökort du är intresserad av. Ignorera det här steget om du redan har köpt licens för dina sjökort.

 5. Gå till sidan My oeSENC Charts och skapa en System ID genom uppladdning av fingeravtryck-filen som du skapade innan och länka den till ditt detta System-ID. Lämna fältet för “System name” tomt. Detta kommer att skapa automatiskt.

 6. Välj det nya System identifier för varje sjökort-set du vill koppla till dongeln. Väl tilldelat, kan det inte ändras.

 7. När du kopplat en enhet till ett av dina två nedladdningar så klicka på knappen Request / Begäran och dina krypterade filer kommer att skapas. Handläggningstiden beror på sjökortsetets storlek, kön på servern och nätverksbelastningen. Det tar normalt aldrig mer än två timmar. Oftast mycket mindre. Ofta handlar det bara om minuter.

 8. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att ladda dina sjökortssfiler när behandlingen är klar. Det går också att ladda hem direkt från My oeSENC Charts också. (Sidan kan behöva uppdateras manuellt för se ny status.) Om du inte har laddat hem dina kort inom en vecka, kommer du behöva göra en ny begäran. Ladda hem filerna till USB stickan eller vad du använder för att transportera till måldatorn.

 9. Väl vid måldatorn packar du upp filerna på stickan till din vanliga sjökortsmapp. Lämpligen till en egen mapp för varje set av sjökort. Sedan kan du ansluta dessa kort till OpenCPN via <0>Användarinställningar → Sjökort → fliken Sjökortsfiler</0> som vanligt. Om inte dongeln redan är ansluten så sätt in det i ett ledigt USB-uttag och starta om OpenCPN.

Windows/Mac/Linux utan anslutning

Om enheten/mål-PCn du skall använda sjökorten på inte kan anslutas till Internet behöver du först skapa en system-ID-fil på den enheten och ta med den filen till en PC med uppkoppling och där ladda ned kortfilerna från O-Charts. De filerna kan sedan via ex. vis. en USB-sticka kopieras till mål-PCn.

 1. Hämta senaste oeSENC plugin och installera den på mål-PCn. (Kräver OpenCPN 5.0 eller senare.) Om du redan har oeSENC plugin installerad kontrollera att det är senaste versionen.

 2. Öppna OpenCPN, Användarinställningar → Plugins → oeSENC och aktivera den. Öppna Inställningar och klicka på Skapa System-ID fil. När filen är skapad visas ett meddelande om var den har sparats. För Windows och MacOS skapas också en kopia på skrivbordet. I Linux sparas filen i ~/.opencpn folder.

 3. Kopiera Fingerprint / Id- filen till ex. vis en Usb-sticka och anslut den till en PC med Internet.

 4. Besök o-charts shop och köp licens för de set av sjökort du är intresserad av. Ignorera det här steget om du redan har köpt licens för dina sjökort.

 5. När du har köpt licenser öppnar du My oeSENC Charts för att ladda upp system-ID-filen. Först skapar du ett systemnamn för din mål-PC (3-15 bokstäver eller siffror). Sen laddar du upp(upload) och kopplar din system-ID-fil, fingerprint, från USB-minnet, till det systemnamnet.

 6. Välj det System. ID som du vill koppla till de licenser du köpt. Väl tilldelat, kan den inte ändras. Om din dator blir skadad, får du välja ett andra System-ID för varje set av sjökort. Alltså som en säkerhetskopia. Skulle det inträffa får du alltså skapa ett nytt System -ID för den enheten och upprepa proceduren.

 7. När du kopplat en enhet till ett av dina två nedladdningar så klicka på knappen Request / Begäran och dina krypterade filer kommer att skapas. Handläggningstiden beror på sjökortsetets storlek, kön på servern och nätverkbelastningen. Det tar normalt aldrig mer än två timmar. Oftast mycket mindre. Ofta handlar det bara om minuter.

 8. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att ladda dina sjökortssfiler när behandlingen är klar. Det går också att ladda hem direkt från My oeSENC Charts också. (Sidan kan behöva uppdateras manuellt för se ny status.) Om du inte har laddat hem dina kort inom en vecka, kommer du behöva göra en ny begäran. Ladda hem filerna till USB stickan eller vad du använder för att transportera till måldatorn.

 9. Väl vid måldatorn packar du upp filerna på stickan till din vanliga sjökortsmapp. Lämpligen till en egen mapp för varje set av sjökort. Sedan kan du ansluta dessa kort till OpenCPN via <0>Användarinställningar → Sjökort → fliken Sjökortssfiler</0> som vanligt!

Uppdatering av sjökort utan internetanslutning

För att kontrollera och uppdatera dina sjökort besök My oeSENC Charts. Kolumnen Last requested visar dina senaste hämtningar. Kolumnen Last update visar gällande version för respektive kortset. Om Om Last requested är äldre än Last update kan du klicka på Request och upprepa nedladdningsproceduren. En uppdatering är alltid helt fristående och innehållet alla filer som behövs, oroa dig alltså inte om mellanliggande uppdateringar du kanske har missat att installera. Tag bort eller flytta de gamla filerna från mål-PCn och packa upp de nedladdade uppdateringarna till rätt mapp. Öppna OpenCPN. Gå till Användarinställningar → Sjökort→ Sjökortsfiler. Markera sökvägen till det gamla kortsetet och Ta bort markerade. Klicka på Lägg till mapp och välj mappen där du packat upp den senaste nedladdningen. Klicka på Använd. Eventuellt behöver sjökortsgrupper uppdateras.

Förnya utgångna licencer

Dina sjökorts-set kan uppdateras under ett år från inköpsdatum. Efter det går korten fortfarande att använda på din enhet men du kan inte ladda hem uppdateringar. För fortsatta uppdateringar måste du köpa samma licens igen. För flera sjökorts-set finns det en rabatterad refresh/uppdaterings-option som lägger till ytterligare ett år av uppdateringar. Besök Mina oeSENC kort på O-Charts och följ instruktionerna för att köpa licens för dina utgångna kort igen. En rabatterad refresh/uppdatering finns tillgänglig ett år efter att din licens gått ut.

Vanliga frågor (FAQ)

Vilka enheter/operativsystem kan använda oeSENC plugin?

Sjökort i oeSENC-format kan användas på Windows, Mac, Android och Linux system (ARM boards som RPi inkluderat).

Och om programmet körs på virtuell enhet (Virtual Machine)?

Det kommer inte att fungera. Vårt avtal med leverantörer hindrar kloning av system.

Kan oeSENC-kort användas på iPAD/iOS?

Nej. OpenCPN är inte tillgängligt på Apple store.

Hur räknas en dator med sk. dual boot?

Varje operativsystem är en enskild enhet, alltså två system.

OpenCPN är ett fritt program. Varför måste jag betala för sjökort?

Företaget eller myndigheten som producerar sjökorten anger licensavgift och villkor. Vår hantering och dess kostnader försöker vi göra så billigt som möjligt. Om vi skulle få stor framgång ekonomiskt sett, kommer det överskottet att gå tillbaka till OpenCPN.

OpenCPN byggs med öppen källkod. Var finns programkoden för denna plugin?

För att kunna hantera licenser för oeSENC-kort måste vi garantera att det inte kan finnas tillgång till okrypterade celler när programmet kör. Därför ar pluginen uppdelad i en del med öppen källkod och en enbart binär del. Precis som kommersiella BSB4 eller NV-Charts plugin.