o-charts

Mapy wektorowe do OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


Warunki używania map oeSenc

Instalacja map

Jeśli system, w którym chcesz zainstalować mapy jest podłączony do Internetu, wykonaj kroki opisane w punkcie pozyskiwanie map online.

Jeśli system, w którym chcesz zainstalować mapy NIE jest podłączony do Internetu postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie Pozyskiwanie map offline.

W celu zainstalowania map na Androidzie postępuj jak przy pozyskiwaniu map online.

Pozyskiwanie map online

Online - klucz sprzętowy USB

 1. Pobierz i zainstaluj wtyczkę oeSENC (tylko dla OpenCPN w wersji 5.0 lub wyższej). Jeśli wtyczka oeSENC jest już zainstalowana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

 2. Przejdź do OpenCPN, Opcje → Wtyczki → oeSENC i włącz wtyczkę.

 3. Przejdź do sklepu o-charts i kup zestawy map, którymi jesteś zainteresowany. Zapamiętaj dane dostępu do sklepu o-charts (e-mail i hasło), będziesz ich potrzebować później. Pomiń ten krok, jeśli już kupiłeś mapy.

 4. Wetknij klucz sprzętowy USB do portu USB w twoim urządzeniu.

 5. Przejdź do OpenCPN, Opcje → Mapy→ Mapy oeSENC i naciśnij Odśwież listę map. Użyj strzałek, aby wyświetlić ukryte zakładki.

 6. Zaloguj się danymi dostępu do sklepu o-charts.

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby pobrać i zainstalować w systemie zestawy map, które kupiłeś w sklepie o-charts.

 8. Po przygotowaniu zestawu map dla twojego klucza sprzętowego USB otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do ich pobrania. Możesz ją zignorować.

Online - Windows/Mac/Linux

 1. Pobierz i zainstaluj wtyczkę oeSENC (tylko dla OpenCPN w wersji 5.0 lub wyższej). Jeśli wtyczka oeSENC jest już zainstalowana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

 2. Przejdź do OpenCPN, Opcje → Wtyczki → oeSENC i włącz wtyczkę.

 3. Przejdź do sklepu o-charts i kup licencje na zestawy map, którymi jesteś zainteresowany. Zapamiętaj dane dostępu do sklepu o-charts (e-mail i hasło), będziesz ich potrzebować później. Pomiń ten krok, jeśli już kupiłeś mapy.

 4. Przejdź do OpenCPN, Opcje → Mapy→ Mapy oeSENC i naciśnij Odśwież listę map. Użyj strzałek, aby wyświetlić ukryte zakładki.

 5. Zaloguj się danymi dostępu do sklepu o-charts.

 6. Będzie konieczne podanie nazwy systemu identyfikującej twój system. Jeśli po raz pierwszy instalujesz mapy oeSENC w tym systemie, wybierz nowy system i podaj nazwę składająca się z 3-15 znaków (tylko małe litery oraz cyfry, bez spacji czy znaków specjalnych). Jeśli już instalowałeś inne mapy oeSENC na tym systemie, musisz wybrać jego nazwę. Jeśli wybierzesz złą nazwę systemu, będziesz mógł pobrać mapy, ale nie będą one działać. Jeśli instalujesz mapy w drugim systemie (lub po reinstalacji systemu operacyjnego), także musisz wybrać nowy system. Po zainstalowaniu map na 2 różnych systemach, mapy nie będą dostępne.

 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby przypisać, pobrać i zainstalować w systemie zestawy map, które kupiłeś w sklepie o-charts.

 8. Po przygotowaniu zestawu map dla twojego urządzenia otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do ich pobrania. Możesz ją zignorować.

Możesz także postępować zgodnie z instrukcją video. Sprawdź czy są dostępne napisy w Twoim języku w ustawieniach:

Instalacja map oeSENC dla OpenCPN (Windows)

Instalacja map oeSENC dla OpenCPN (Ubuntu)

Online - Android

 1. Zainstaluj OpenCPN 1.0.13 (lub wersję wyższą) dla Androida 4.4 (lub nowszy) ze Sklepu Play. Upewnij się, że używasz oficjalnej aplikacji OpenCPN.

 2. Zainstaluj wtyczkę oeSENC dla OpenCPN ze Sklepu Play, aby upewnić się, że urządzenie jest zgodne.

 3. Przejdź do sklepu o-charts i uzyskaj licencję na zestawy map, którym jesteś zainteresowany. Zapamiętaj dane dostępu do sklepu o-charts (e-mail i hasło), będziesz ich potrzebować później. Pomiń ten krok, jeśli już kupiłeś mapy.

 4. Wróć do OpenCPN, Opcje → Mapy → Mapy oeSENC. Naciśnij dodaj/zaktualizuj zestaw map oeSENC aby zalogować się przy użyciu danych dostępu do o-charts. Użyj niebieskich strzałek, aby wyświetlić ukryte zakładki.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aby przypisać, pobrać i zainstalować w systemie zestawy map, których licencje kupiłeś w sklepie o-charts. Jeśli mapa nie jest dostępna, oznacza to, że zainstalowano już mapy w 2 systemach.

 6. Po przygotowaniu zestawu map dla twojego systemu komputerowego otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do ich pobrania. Możesz ją zignorować.

Uaktualnienia online

Powinieneś odwiedzić *Opcje → Mapy → Mapy oeSENC * od czasu do czasu, aby sprawdzić, czy dostępna jest aktualizacja. Każdy zestaw aktualizacyjny map jest niezależny i kompletny — można pominąć wcześniejsze, niepobrane aktualizacje.

Pozyskiwanie map offline

Offline klucz sprzętowy USB

W systemie docelowym nie mającym połączenia z internetem zainstaluj wtyczkę oeSENC (dla OpenCPN w wersji 5.0 lub wyższej). Jeśli wtyczka oeSENC jest już zainstalowana, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

 1. Podłącz klucz sprzętowy USB do gniazda USB.

 2. Przejdź do OpenCPN, Opcje → Wtyczki → oeSENC i włącz wtyczkę. Utwórz plik USB key System ID (Fingerprint) w ustawieniach. Wtyczka poda ścieżkę dostępu do pliku Fingerprint. W przypadku Windows i macOS kopia jest tworzona bezpośrednio na pulpicie. W przypadku Linuxa plik jest tworzony w katalogu ~/.opencpn.

 3. Skopiuj plik Fingerprint na przenośny nośnik i znajdź jakiś komputer z dostępem do Internetu.

 4. Przejdź do sklepu o-charts i kup zestawy map, którymi jesteś zainteresowany. Pomiń ten krok, jeśli już kupiłeś mapy.

 5. Przejdź do strony Moje mapy oeSENC i utwórz tam identyfikator systemu, przesyłając plik Fingerprint. Pozostaw nazwę systemu pustą, przypisanie nastąpi automatycznie.

 6. Wybierz ów nowy identyfikator systemu dla każdego zestawu map, który chcesz przypisać do klucza sprzętowego. Raz dokonane przypisanie, nie może być zmienione.

 7. Zażądaj przygotowania map, klikając przycisk, który pojawi się w kolumnie Ostatnie żądanie. Zestaw map zostanie przygotowany. Czas przetwarzania zależy od rozmiaru zestawu map, obciążenia serwera i sieci w danym momencie, ale nie przekracza 2 godzin. Najczęściej to kwestia kilku minut.

 8. Otrzymasz e-mail z linkiem do pobrania zestawu map. Mapy można pobrać także ze strony Moje mapy oeSENC. Jeśli nie pobierzesz map w ciągu tygodnia, trzeba będzie utworzyć żądanie przygotowania map ponownie. Pobierz mapy i przenieś je na system docelowy za pomocą jakiegoś nośnika danych.

 9. Na systemie docelowym, rozpakuj (unzip) mapy do dowolnego katalogu i zainstaluj je w OpenCPN, tak jak zawsze. Gotowe. Podłącz klucz sprzętowy do gniazda USB aby móc korzystać z map.

Offline - Windows/Mac/Linux

W przypadku systemów bez połączenia z Internetem należy utworzyć plik Fingerprint identyfikujący system, i na jego podstawie pobrać zestawy map, korzystając z innego urządzenia posiadającego dostęp do Internetu. Następnie pobrany plik trzeba skopiować na system docelowy.

 1. W systemie docelowym nie mającym połączenia z internetem zainstaluj wtyczkę oeSENC (dla OpenCPN w wersji 5.0 lub wyższej). Jeśli wtyczkę oeSENC masz już zainstalowaną, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

 2. Przejdź do OpenCPN, Opcje → Wtyczki → oeSENC i włącz wtyczkę. Utwórz plik identyfikatora systemu (Fingerprint) w Ustawieniach. Wtyczka poda ścieżkę dostępu do pliku Fingerprint. W przypadku Windows i macOS kopia jest tworzona bezpośrednio na pulpicie. W przypadku Linuxa plik jest tworzony w katalogu ~/.opencpn.

 3. Skopiuj plik Fingerprint na przenośny nośnik i znajdź jakiś komputer z dostępem do Internetu.

 4. Przejdź do sklepu o-charts i kup zestawy map, którymi jesteś zainteresowany. Pomiń ten krok, jeśli już kupiłeś mapy.

 5. Przejdź do strony Moje mapy oeSENC i utwórz tamidentyfikator systemu, przesyłając plik Fingerprint oraz podając nazwę systemu.

 6. Wybierz nazwę systemu dla każdego zakupionego zestawu map. Raz dokonane przypisanie, nie może być zmienione. Jeśli twój komputer ulegnie uszkodzeniu, możesz wybrać drugą nazwę systemu dla każdego zestawu map. W tym przypadku utwórz nowy * identyfikator systemu * dla nowego komputera.

 7. Zażądaj przygotowania map, klikając przycisk, który pojawi się w kolumnie Ostatnie żądanie. Zestaw map zostanie przygotowany. Czas przetwarzania zależy od rozmiaru zestawu map, obciążenia serwera i sieci w danym momencie, ale nie przekracza 2 godzin. Najczęściej to kwestia kilku minut.

 8. Otrzymasz e-mail z linkiem do pobrania zestawu map. Mapy można pobrać także ze strony Moje mapy oeSENC. Jeśli nie pobierzesz map w ciągu tygodnia, trzeba będzie zażądać przygotowania map ponownie. Pobierz mapy i przenieś je na system docelowy za pomocą jakiegoś nośnika danych.

 9. Na systemie docelowym, rozpakuj (unzip) mapy do dowolnego katalogu i zainstaluj je w OpenCPN, tak jak zawsze. Gotowe!

Uaktualnienia offline

Aby zaktualizować zestaw map, przejdź do strony Moje mapy oeSENC. W kolumnie ostatnio żądane pokazana będzie ostatnia edycja, którą pobrałeś. W kolumnie Ostatnia aktualizacja znaleźć można informację o aktualnym wydaniu dostępnym dla danego zestawu map. Jeśli Ostatnie żądanie jest starsze niż Ostatnia aktualizacja należy rozważyć aktualizację posiadanego zestawu map. Każdy zestaw aktualizacyjny map jest niezależny i kompletny — można pominąć wcześniejsze, niepobrane aktualizacje. Usuń stary zestaw map z OpenCPN, lub zachowaj go w innym katalogu. Pobierz i zainstaluj nowy zestaw.

Odnawianie licencji

Niektóre mapy mają możliwość “odnowienia” - zakupu na nowy okres zestawu ze zniżką - na kolejny rok po wygaśnięciu poprzedniego okresu licencyjnego. Przejdź do Moje mapy oeSENC w sklepie o-charts, aby sprawdzić czy taka możliwość istnieje dla twojej mapy, której licencja wygasła, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją. Możesz w ten sposób uzyskać licencję na nowy okres przez rok od daty wygaśnięcia poprzedniego.

Najczęściej zadawane pytania

Dla jakich systemów operacyjnych istnieją wtyczki oeSENC?

Mapy oeSENC działają w Windows, Mac, Android i Linux (w tym także ARM).

A czy mogę zainstalować oprogramowania na maszynie wirtualnej?

To nie zadziała. Musimy zapobiegać klonowaniu systemów.

Czy można używać map oeSENC na iOS?

Nie. Nie istnieje wersja OpenCPN dla iOS.

Jak liczony jest “system” w przypadku komputera z wyborem systemu podczas uruchamiania?

Każda kombinacja sprzęt + system operacyjny liczona jest oddzielnie.

Dlaczego trzeba płacić za mapy oeSENC?

Musimy dostosować się do wymogów instytucji posiadających prawa do map. Instytucje te określają opłaty i warunki licencyjne. Administracja i koszty są ograniczone do minimum. W przypadku, gdy odniesiemy wielki sukces ekonomiczny, fundusze zostaną przeznaczone na rozwój OpenCPN.

OpenCPN jest oprogramowaniem open source. Gdzie znajdę kod wtyczki?

Aby wykorzystywać mapy oeSENC, musimy mieć pewność, że nie będą dostępne żadne kopie niezaszyfrowanych komórek map. Dlatego wtyczka ma część open-source i część binarną. Podobnie, jak wtyczki komercyjnych map BSB4 albo NV-charts.