o-charts

Vektorkarter for OpenCPN

English - Español - Français - Deutsch - Nederlands - Norsk - Svenska - Eesti - Suomi - Polski


oeSENC Kartvilkår

Installere karter

Hvis systemet du ønsker å installere kartene din på er tilkoblet Internett, følg trinnene i Hent kartene på nett.

Hvis systemet du ønsker å installere kartene din på IKKE er tilkoblet Internett følg trinnene i Hent kartene frakoblet.

For å installere karter på Android følg stegene i Hent kartene på nett.

Hent kartene på nett

Online USB Key Dongle

 1. Download and install the oeSENC plugin (only for OpenCPN 5.0 version and above). Hvis du allerede har oeSENC utvidelsen installert, oppdater til den nyeste versjonen.

 2. Go to OpenCPN, Options → Plugins → oeSENC and enable it.

 3. Gå til o-charts butikk og lisensier de kartsettene du ønsker. Husk din påloggings informasjon for o-charts butikken (epost og passord), du vil trenge dem senere. Ignorer dette trinnet hvis du allerede har kjøpt karter.

 4. Plug the USB Key Dongle into a USB port of your device.

 5. Go to OpenCPN, Options → Charts → oeSENC charts tab and press Refresh Chart List. Use the arrows to show the hidden tabs.

 6. Login with your o-charts shop access data.

 7. Follow on screen instructions to download and install to your system the charts sets you licensed on the o-charts shop.

 8. Once the chart has been built for your USB Key Dongle you will get an email with a link to download your chart. Du kan ignorere denne eposten.

Online Windows/Mac/Linux

 1. Download and install the oeSENC plugin (only for OpenCPN 5.0 version and above). If you have already the oeSENC plugin installed, update to the latest version.

 2. Go to OpenCPN, Options → Plugins → oeSENC and enable it.

 3. Gå til o-charts nettbutikken og kjøp lisens for kartene du ønsker. Husk din påloggings informasjon for o-charts butikken (epost og passord), du vil trenge dem senere. Ignorer dette trinnet hvis du allerede har kjøpt karter.

 4. Go to OpenCPN, Options → Charts → oeSENC charts tab and press Refresh Chart List. Use the arrows to show the hidden tabs.

 5. Login with your o-charts shop access data.

 6. You will be asked for a System Name to identify your system. If this is the first time you install oeSENC charts on this system, select New System and provide a name 3 characters minimum and 15 maximum, no symbols or spaces. If you have already installed other oeSENC charts on this system, you have to select the System Name that corresponds to this system. If you select the wrong System Name, you will be able to download your charts but they will not work. If you are installing your chart in a secondary system or you have reinstalled your OS you have to choose New System. Once you have installed your chart on 2 different systems, the chart will not be available.

 7. Follow on screen instructions to assign, download and install to your system the charts sets you licensed on the o-charts shop.

 8. Once the chart has been built for your computer you will get an email with a link to download your chart. You can ignore this email.

Du kan også følge disse opplærings-videoene. Sjekk om det finnes undertekster for ditt språk i Innstillinger:

Hvordan installere oeSENC karter for OpenCPN (Windows)

Hvordan installere oeSENC karter for OpenCPN (Ubuntu)

Online Android

 1. Install OpenCPN 1.0.13 (or above) for Android 4.4 (or above) from the Play Store. Be sure you are using the official OpenCPN app.

 2. Install oeSENC plugin for OpenCPN from the Play Store to be sure your device is compatible.

 3. Go to o-charts shop and license the chart sets you are interested in. Remember your access data to o-charts shop (email and password), you will need them later. Ignore this step if you have already bought your charts.

 4. Back to OpenCPN, Options → Charts → oeSENC charts tab and press Add/update oeSENC chart sets to login with your o-charts access data. Use the blue arrows to show the hidden tabs.

 5. Follow on screen instructions to assign, download and install to your device the charts sets you licensed on the o-charts shop. If the chart is not available it means that you have already installed your chart in 2 systems.

 6. Once the chart has been built for your device you will get an email with a link to download your chart. You can ignore this email.

Online updates

Du bør bå til Alternativer → Karter → oeSENC karter fra tid til annen for å se om oppdateringer er tilgjengelig. Et oppdaterings sett er frittstående, ikke bekymre deg om du har misset noen mellomoppdateringer.

Hent kartene frakoblet

Offline USB Key Dongle

In the target system download and install the oeSENC plugin (only for OpenCPN 5.0 version and above). If you have already the oeSENC plugin installed, update to the latest version.

 1. Plug the USB Key Dongle into a USB port.

 2. Go to OpenCPN, Options → Plugins → oeSENC and enable it. Create a USB key System ID file (Fingerprint) from Preferences. The plugin will report the path to the file. For Windows and macOS systems a copy is created directly on the desktop. For Linux systems the file is created on ~/.opencpn folder.

 3. Copy the Fingerprint onto some portable device and look for a computer with an internet connection.

 4. Go to o-charts shop and license the chart sets you are interested in. Ignore this step if you have already bought your charts.

 5. Go to My My oeSENC Charts page and create a System identifier there uploading the Fingerprint. Leave System name blank, it will be assigned automatically.

 6. Select the new System identifier for each chart set you want to assign to your dongle. Once assigned, it can not be changed.

 7. Make a Request clicking the button that will appear on the column Last requested and the chart set will be processed. Processing time depends on the chart set size, the queue on the server and the network charge at that moment but will be never more than 2 hours. Actually we are talking about minutes.

 8. You will get an email with a link to download your chart set. You can download it from My oeSENC Charts page too. If you have not downloaded your chart set in a week, you will have to make a new Request. Download your chart, copy it onto some portable device and go back to the boat.

 9. On your target system unzip the file into a directory of your choice and install your charts as always and you are done. Plug in the USB Key Dongle to see the charts.

Offline Windows/Mac/Linux

For target systems without connection to Internet you will create a system identifier file for it, take it to a site with Internet access and request and download the chart set. Copy the received file onto some portable device and copy it onto the target system.

 1. In the target system download and install the oeSENC plugin (only for OpenCPN 5.0 version and above). If you have already the oeSENC plugin installed, update to the latest version.

 2. Go to OpenCPN, Options → Plugins → oeSENC and enable it. Create your system identifier file (Fingerprint) from Preferences. The plugin will report the path to the file. For Windows and macOS systems a copy is created directly on the desktop. For Linux systems the file is created on ~/.opencpn folder.

 3. Copy the Fingerprint onto some portable device and look for a computer with an internet connection.

 4. Go to o-charts shop and license the chart sets you are interested in. Ignore this step if you have already bought your charts.

 5. Go to My oeSENC Charts page and create a System identifier there uploading the Fingerprint file and give it a System name.

 6. Select a System name for each chart set you have licensed. Once assigned, it can not be changed. If your computer gets damaged, you are allowed to select a second System name for each chart set as a backup. In that case, create a new System identifier for the new computer.

 7. Make a Request clicking the button that will appear on the column Last requested and the chart set will be processed. Processing time depends on the chart set size, the queue on the server and the network charge at that moment but will be never more than 2 hours. Actually we are talking about minutes.

 8. You will get an email with a link to download your chart set. You can download it from My oeSENC Charts page too. If you have not downloaded your chart set in a week, you will have to make a new Request. Download your chart, copy it onto some portable device and go back to the boat.

 9. On your target system, unzip the charts into a directory of your choice and install your charts as always and you are done!

Offline updates

To update your chart sets go to My oeSENC Charts page. Column Last requested will show the last edition you requested. Column Last update will show the current available edition for that chart set. If Last requested is older than Last update you might consider to request the most actual edition. An update set is self contained, do not worry about intermediate updates you might have missed to install. Remove the old chart set from OpenCPN or keep it in different directory and download and install the new one as usual.

Fornye produkter

There are some chart sets with a discounted refresh option which just extends the license period for one year more after expiration. Go to My oeSENC Charts on o-charts shop to check if your expired chart allows extending the license and follow the instrucctions. You can assign the refresh product to your expired chart during the year following the chart expiration date.

Ofte stilte spørsmål

Hva OS er oeSENC utvidelsen klar for?

oeSENC karter fungerer på Windows, Mac, Android og Linux systemer (inkludert ARM korter).

Og hvis jeg installerer programvaren i en Virtuell Maskin?

Da vil den ikke fungere. Vi må forhindre at systemene blir klonet.

Kan jeg bruke oeSENC på iOS?

Nei. Det er ingen versjon av OpenCPN for iOS.

Hvor mange systemer teller et dual boot system?

Hver HW/SW kombinasjon teller som et system.

Hvorfor må jeg betale for oeSENC karter?

Vi må drifte denne organisasjonen og svare for kart lisensholdernes avgifter og krav. Håndtering og kostnader er holdt til et minimum. Om vi skulle få stor suksess økonomisk sett, da vil overskudd gå tilbake til OpenCPN.

OpenCPN er utviklet med åpen kilde. Hvor er koden for utvidelsen?

For å jobbe med oeSENC karter så må vi påse at ingen kopier av de ukrypterte kartcellene er tilgjengelige ved kjøring av programvaren. Derfor har utvidelsen en åpen-kilde og en binær. Til sammenligning med kommersielle BSB4 eller nv-kart utvidelsene.